hoangvy007@gmail.com | Website đang xây dựng và thử nghiệm

Chăn nuôi gà

Kỹ thuật úm gà con và chăm sóc gà con giai đoạn mới nở

Kính thưa Quý Bà con! Việc nuôi úm gà con là một trong những khâu rất quan trọng và cần thiết trong quá trình chăn nuôi gà, nó quyết định đến năng suất, chất lượng đàn gà sau này. Nếu...

Đọc tiếp