hoangvy007@gmail.com | Website đang xây dựng và thử nghiệm

Trường THPT Thăng Long

Trường THPT Thăng Long – Lâm Hà

Quá trình hình thành và phát triển trường THPT Thăng Long – Lâm Hà 40 năm, thời gian không dài so với lịch sử của một vùng đất nhưng đối với một ngôi trường là cả một chặng đường dài,...

Đọc tiếp